عنوان پروژه:

بندر آستارا


بندر آستارا

اطلاعات پروژه

بندر آستارا

کشور : ایران

محل پروژه : آستارا

ظرفیت : 100000 تن

ظرفیت تجهیزات : -

پروژه ی بندر آستارا

Top