عنوان پروژه:

بندر لاذقیه سوریه


بندر لاذقیه سوریه

اطلاعات پروژه

بندر لاذقیه سوریه

کشور : سوریه

محل پروژه : لاذقیه

ظرفیت : 30000 تن

ظرفیت تجهیزات : -

پروژه ی بندر لاذقیه سوریه

Top