عنوان پروژه:

بهره برداری پروژه شرکت نکا پلت


بهره برداری پروژه شرکت نکا پلت

اطلاعات پروژه

بهره برداری پروژه شرکت نکا پلت

کشور : ایران

محل پروژه : نکا ، مازندران

ظرفیت : 6600

ظرفیت تجهیزات : 100 تن در ساعت

بهره برداری پروژه شرکت نکا پلت

کارفرما : شرکت نکا پلت جناب آقای مهندس ساداتی
نصب و مونتاژ: تیم شرکت پارس ترک سیلو 

Top