فرم استخدام

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

آخرین مدرک تحصیلی

رشته

موقعیت شغلی مورد نظر

فایل رزومه

کاور لتر

کد-امنیتی
Top