حضور شرکت پارس ترک سیلو در کنفرانس ایران گرین

حضور شرکت پارس ترک سیلو در کنفرانس ایران گرین
کنفرانس ایران گرین به عنوان بزرگترین گردهمایی جهانی و رویداد تجاری ایرانی در حوزه غلات و دانه های روغنی و صنایع وابسته، زیر نظر کمیسیون غذا و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران – سوئیس در روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه در هتل اسپناس پلاس تهران به مدت دو روز برگزار گردید. این کنفرانس سالانه متشکل از بخش دولتی و خصوصی است. در واقع ایران به عنوان یکی از بهترین مسیرها در حوزه غلات برای ارتباط کشورهاست. تمرکز اصلی این کنفرانس بر بازار استراتژیک ایران می باشد.
شرکت پارس ترک سیلو بعنوان برترین راه کاردهنده و تولید کننده سیلوهای ذخیره سازی غلات و تجهیزات نقل و انتقال مواد در این کنفرانس شرکت نمود.

1401.02.27

Top