توزیع کننده الکتریکی

انواع توزیع کننده ها

توزیع کننده ها دارای چند خروجی مجزا هستند که هر یک در قسمت فوقانی بالابر قرار دارد. این توزیع کننده ها از ورق های فوق العاده قوی گالوانیزه تولید شده اند. جهت خروج دانه ها را می توان به صورت اتوماتیک یا دستی مشخص کرد. 
توزیع دانه ها از هر کانال به میزان دلخواه قابل کنترل است.
توزیع کننده ها در مقابل گردوخاک محیط بسیار مقاوم هستند و بوسیله سنسورهای مغناطیسی کنترل می شوند.

Top