سیستم کنترل دما

سیستم کنترل دما

به منظور پیشگیری از رشد آفات و یا ضایعات احتمالی بر اثر دما و رطوبت ، سیلوهای غلات و خوراک دام به سیستم کنترل دما و رطوبت تجهیز می‌گردد به این ترتیب با دریافت سیگنال افزایش دما فرمان هوادهی و یا کندو به کندو نمودن بار توسط اپراتور و یا سیستم اتوماسیون صادر می گردد.
سیستم کنترل دما متناسب با قطر و حجم سیلو دارای تعدادی کابل بوده و بر روی هر کابل تعداد معینی سنسورهای حرارتی نصب می گردد.
این سیستم را می توان به یک کامپیوتر مجزا متصل کرد و یا می توان به سیستم اتوماسیون (PLC) ارتباط داد.
با نصب سنسورهای ارتفاع سنج می توان ارتفاع غلات ذخیره شده ی داخل سیلو را مشخص کرد. این سیستم را نیز می توان به سیستم اتوماسیون متصل نمود.

Top