خشک کن

خشک کن

غلات و حبوبات (ذرت، گندم، آفتابگردان) از محصولات استراتژیک کشاورزی هستند که در صنایع غذایی و خوراکی کاربرد فراوان دارند. خشک کردن و رساندن رطوبت به سطح معین برای پیش تولید یا ذخیره سازی از فرآیندهای حساس در صنعت کشاورزی است.
هدف از فرآیند خشک کردن حفاظت محصول در برابر قارچ ها و کپک ها و فراهم نمودن امکان ذخیره سازی برای مدت طولانی تر است.
این فرایند را می توان با هوا گرم و سپس دمیدن هوای محیط، سریع و مستقل از شرایط دمای محیط انجام داد.

  • مزایای استفاده از خشک کن ها
Top