جاروی تخلیه

جاروی تخلیه

در سیلوهای کف صاف پس از تخلیه عادی مقداری از بار در کف سیلو باقی می ماند که می بایست توسط جاروی تخلیه به مرکز هدایت تا تخلیه کامل صورت گیرد.
متناسب با ظرفیت سیلو و نیاز مشتری توان موتور و قطر حلزونی محاسبه و طراحی می گردد. این دستگاه با گردش 360 درجه حول مرکز سیلو باقیمانده مواد را به سمت خروجی منتقل می سازد.
جاروهای PTSILO مجهز به یک جلو برنده پرقدرت بوده تا توان حرکتی دستگاه حول مرکز را تقویت کند.

Top