اوگر تخلیه

اوگر تخلیه

از این دستگاه جهت تخلیه مواد به بیرون سیلو استفاده می شود و تا ظرفیت 100 ton/hour طراحی شده اند. چنانچه بیشتر از این ظرفیت نیاز باشد می بایست از کانوایرهای زنجیری استفاده گردد.
مارپیچ های تخلیه دارای شاسی ریلی بوده تا دستگاه هنگام نیاز به تعمیرات و یا بازدید دوره ای به آسانی از زیر سیلو بیرون کشیده شود ، همچنین دارای یک ورودی از مرکز سیلو (به عنوان تخلیه اصلی) و دو ورودی دیگر در طول مارپیچ بوده که تمامی آن ها را می توان به صورت دستی از خارج سیلو کنترل نمود.

Top