مارپیچ متحرک

مارپیچ متحرک

جهت انتقال مواد از سطح زمین به داخل سیلوهای خوراک دام و طیور (که دارای ارتفاع کمی هستند) می توان از این نوع انتقال دهنده استفاده نمود. مارپیچ های شیبدار در ظرفیت های 5 تا 10 تن بر ساعت تولید می شود. با استفاده از این دستگاه تجهیزات بارگیری سیلو و در نتیجه هزینه احداث پروژه کاهش می یابد.

Top