کانوایر زنجیری

کانوایر زنجیری

از این دستگاه اغلب جهت انتقال مواد به صورت افقی استفاده می شود، مواد داخل کانوایر محصور شده است تا از خروج مواد به بیرون و همچنین گسترش گرد و غبار ناشی از انتقال جلوگیری گردد.

  • ویژگی های کانوایر زنجیری
Top