راهروها

راهروها

هدف از قرار دادن راهروها بر روی سیلو قرارگیری کانوایر بر روی سیلو و تردد ایمن و آسان اپراتور روی سقف سیلو به منظورتعمیر و نگهداری تجهیزات مستقر در بالای سیلو می باشد.

  • ویژگی
Top