تابلو فرمان

تابلو فرمان

در طراحی و ساخت تابلو فرمان ضمن در نظر گرفتن استاندارد های سطح بالا کاربری آسان و ایمن مد نظر بوده است.
نقشه مدار فرمان همراه تجهیزات به خریدار تحویل می گردد.
بدنه تابلو های برق و فرمان ماشین آلات Ptsilo از تولید کنندگان معتبر و مورد تایید وزارت نیرو تامین می گردد.

Top