بارریز ویبره

بارریز ویبره

این دستگاه جهت تخلیه مواد ذخیره شده پودری (و یا مشابه آن) از سیلوهای فلزی و یا بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.
با لرزش دستگاه که توسط الکتروموتور و یبراتور ایجاد می شود تخلیه سیلو به راحتی و با یک جریان یکنواخت صورت پذیرد.

  • ویژگی ها
Top