دریچه کشویی

دریچه کشویی دستی و الکتریکی

این دریچه در قسمت انتهای سیلوهای کف صاف و کف مخروطی تعبیه شده است.
دریچه ها حسب سلیقه مشتری به صورت دستی یا پنوماتیک ویا الکتریک با ابعاد مختلف در قسمت زیرین و یا سقف تعبیه می گردد.

Top