سیستم ذخیره آب

سیستم ذخیره آب روی سطح

توجه ویژه در پرداختن به طراحی و تولید انواع مخازن ذخیره سازی آب گام موثری در راستای رفع مشکل کم آبی و عبور از بحران های فصلی یا زیست محیطی است.
واحد طراحی و ساخت شرکت PTSILO با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی اقدام به طراحی و ساخت سیستم ذخیره آب هم راستا با نیاز شهرک های مسکونی و صنعتی و واحدهای پرورش دام و طیور، آبزی پروری، کشاورزان و پرورش دهندگان گل و گیاه نموده است تا یکی از مطمئن ترین سیستم های مهندسی ذخیره آب بر روی سطح را ارائه نماید.
این سیستم امکان نگهداری و ذخیره سازی آب را در حد بسیار بالا و مطلوبی فراهم آورده است.

  • ویژگی ها
Top