سیلوهای کشاورزی

سیلوهای کشاورزی

این سیلوها بطور معمول در محل مزارع و برای ذخیره سازی کوتاه مدت غلات احداث می گردد، قطر این سیلوها از 5 متر تا 15 متر و تناژ ذخیره سازی آن در محدوده 150 تا 2500 تن است.

Top