سیلوهای صادرات

سیلوهای صادرات

سیلوهای اکونومیک پارس ترک سیلو به نسبت سیلوهای بازرگانی دارای ظرفیت و قیمت پایین تری هستند, به دلیل وزن کم، قابلیت نصب بر روی شاسی را دارند و می‌توان به عنوان سیلوی بارگیری کامیون (صادرات) استفاده کرد. این سیلوها در ظرفیت های متنوع از 20 تا 110 تن قابل تولید می‌باشد و قطر آنها 66/3 و 57/4 متر است.

در صورت بکارگیری این سیلوها به عنوان سیلوی بارگیری، حسب نیاز شاسی ویژه بارگیری قابل ارائه است. در ساخت شاسی از تیر آهن های IBP و IPE استفاده شده و اتصال اجزا به صورت پیچ و مهره‌ای است.

Top